تبلیغات
❤ دلــــــــنوشته های یه دختر تنــــــها ❤ - کد لوگو
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
<script src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/?no=1&play=1&w=170&h=250&id=fa-7o3on56fhdvk&max=3&ct=1&kc=BBBBBB&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/slider.php">&#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1740;&#1583;&#1585;</a></h2></div>
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->

این کد لوگو هست هرکی لینک میکنه اینو بزاره تو وبش

LastPosts